ADVIES

Consultancy en advies voor (top-) sporters, verenigingen, bedrijven, groeperingen en derden

 

Medico Fit Advies

 

Naast de curatieve zorg biedt Sport Medico Fit preventieve en prestatiebevorderende zorg en advies aan, op alle niveaus van sport (van topsport tot breedtesport) en gezondheid via externe consultancy.

 

Voor wie is Medico Fit Advies bedoeld?

Medico Fit Advies richt zich zowel individueel als in groepsvorm op het begeleiden, adviseren en voorlichten van:

 • Sporters (van topsport tot breedtesport) in het algemeen
 • Aankomende en beginnende sporters
 • (Sport-)verenigingen en organisaties die op welke manier ook met sport en beweging te maken hebben
 • Trainers, verzorgers of begeleiders van sportverenigingen en organisaties
 • Verenigingen en organisaties voor gehandicaptensport en chronische ziekten (Hart- Diabetici- CARA..)
 • E.H.B.(S.)O. verenigingen
 • Onderwijs (Schoolgemeenschappen)
 • Overheid (Gemeenten-Sportzaken)
 • Sportevenementen (organisatie en begeleiding)
 • Bedrijven (Preventie en sportgezondheidsbevordering)
 • Sportscholen en fitnesscentra
 • Overigen (zorgwinkels, apotheken enz.)

 

sportfietser

 


Kwaliteit:
Onze geregistreerde NVFS sportfysiotherapeuten® hebben een hoogwaardige verbijzonderingopleiding en moeten voldoen aan vastgestelde criteria van verplichte bij- en nascholing en andere vormen van deskundigheidsbevordering.

 

Netwerk:
Medico Fit Advies heeft een uitgebreid netwerk van sport-gezondheidsorganisaties en relaties (sportartsen, diëtisten, sportkeuringsbureaus, sportadviesbureaus, etc.).

Medico Fit Advies werkt, daar waar nodig is, na overleg met de opdrachtgever, samen met professionele erkende externe consultants ter verwezelijking van projecten.

Medico Fit Advies levert aldus een meerwaarde in de sportgezondheidsketen en is zodoende bij uitstek een geschikte partner zowel op organisatorisch, preventief , begeleidend en adviserend gebied.

 

Advies en consultancy

Wij bieden u de volgende advies en consultancy aan:

 

Team SSU Orthopedie Zorgzaam Terneuzen

 

  

SMF-Adviesconsult
Sport Fysiotherapeutisch Advies

 • individueel consult via DTF (Direct Toegankelijke Fysiotherapie) op locatie Moerschans
 • consult en advies op sportspreekuur (SSU) van de afdeling Orthopedie Zorgzaam Terneuzen (met huisartsverwijzing). Telefoonnummer Vakgroep Orthopedie Zorgzaam:
  0115-688 446.

Team SSU Orthopedie Zorgzaam Terneuzen:

  • Frank Nijman, orthopedisch chirurg
  • Keyi Burggraaff , sportarts
  • Lorenzo  d’Hont, sportfysiotherapeuten®
  • Jean-Pierre D’Aubioul, sportfysiotherapeuten®

huidplooi meting

 

bloedrukmeting