ADVIES

Consultancy en advies voor (top-) sporters, verenigingen, bedrijven, groeperingen en derden

 

Medico Fit Advies

 

Naast de curatieve zorg biedt Sport Medico Fit preventieve en prestatiebevorderende zorg en advies aan, op alle niveaus van sport (van topsport tot breedtesport) en gezondheid via externe consultancy.

 

Voor wie is Medico Fit Advies bedoeld?

Medico Fit Advies richt zich zowel individueel als in groepsvorm op het begeleiden, adviseren en voorlichten van:

 • Sporters (van topsport tot breedtesport) in het algemeen
 • Aankomende en beginnende sporters
 • (Sport-)verenigingen en organisaties die op welke manier ook met sport en beweging te maken hebben
 • Trainers, verzorgers of begeleiders van sportverenigingen en organisaties
 • Verenigingen en organisaties voor gehandicaptensport en chronische ziekten (Hart- Diabetici- CARA..)
 • E.H.B.(S.)O. verenigingen
 • Onderwijs (Schoolgemeenschappen)
 • Overheid (Gemeenten-Sportzaken)
 • Sportevenementen (organisatie en begeleiding)
 • Bedrijven (Preventie en sportgezondheidsbevordering)
 • Sportscholen en fitnesscentra
 • Overigen (zorgwinkels, apotheken enz.)

 

 

sportfietser

 

Kwaliteit:
Onze geregistreerde NVFS sportfysiotherapeuten® hebben een hoogwaardige verbijzonderingopleiding en moeten voldoen aan vastgestelde criteria van verplichte bij- en nascholing en andere vormen van deskundigheidsbevordering.

 

Netwerk:
Medico Fit Advies heeft een uitgebreid netwerk van sport-gezondheidsorganisaties en relaties (sportartsen, diëtisten, sportkeuringsbureaus, sportadviesbureaus, etc.).

Medico Fit Advies werkt, daar waar nodig is, na overleg met de opdrachtgever, samen met professionele erkende externe consultants ter verwezelijking van projecten.

Medico Fit Advies levert aldus een meerwaarde in de sportgezondheidsketen en is zodoende bij uitstek een geschikte partner zowel op organisatorisch, preventief , begeleidend en adviserend gebied.

 

 

Advies, keuring en consultancy producten

Wij bieden u de volgende advies, keuring en consultancy aan:

SMF-Adviesconsult
Sport Fysiotherapeutisch Advies

 • individueel
 • verenigingen

SMF-Advieskeuring:
Sport Fysiotherapeutisch Advies

 • Lengte, gewicht(streef), vitale capaciteit
 • Vetpercentage (huidplooimeting)
 • Bloeddruk
 • Lenigheid en krachttest
 • Fietstest (computer/analyse)
 • Trainingsniveaubepaling en toelichting

Specifieke Testen (op aanvraag)

 

huidplooi meting

 

SMF-Advies cursussen: (op aanvraag)

 • E.H.B.S.O
 • SportBlessurePreventie
 • Tapen en bandageren

SMF-Advies-project/begeleiding:
(op aanvraag)

 • (Groeps-)overeenkomsten zijn mogelijk met verenigingen en organisaties voor grotere projecten en langdurige begeleiding.
 • Medico Fit Advies geeft ook consultancy op locatie.

 

bloedrukmeting